შეკითხვა:

რისი ტოლია გამტარის წინაღობა თუ მის მომჭერებზე 24 ვ ძაბვა მასში გამავალი დენის ძალა 3ამპერის ტოლია?მადლობა წინასწარ

პასუხი:

მოიძიე  ომის    კანონი   წრედის  უბნისათვის...