შეკითხვა:

10 სმ რადიუსის ლითონის ბურთულა დამუხტულია 30 ვ პოტენციალამდე. რისი ტოლია პოტენციალთა სხვაობა ისეთ ორ წერტილს შორის, რომლებიც ბურთულას ცენტრიდან 5 სმ და 30 სმ მანძილებზე მდებარეობს? პოტენციალი უსასრულობაში ნულის ტოლად ითვლება. 

პასუხი:

10 სმ ლითონის დამუხტული ბირთვის ველის პოტენციალი  დაწყებული მისი ზედაპირიდან შიგნით ყველგან ერთიდაიგივეა და =  ზედაპირის პოტენციალს..... .f5=f10 = kq/10  = 30 ..... ხოლო   f30= kq/30 = ???  ... ამის შემდეგ კი დაადგინე   f5 - f10= ????