შეკითხვა:

ბატონო ოლეგ მაინტერესებს ჩემი ამოხსნა უტოლობის ტუ არის სწორად გაკეთებული...

 

პასუხი:

ჰოდა (ჩა)იკითხე... (გადა)იკითხე...(წა)იკითხე და გნებავს (მიმო)იკითხე შენს წინ არსებული პასუხების  პირველივე      გვერდი.....

უკვე გამოვეხმაურე  როგორც შენს სამწუხაროდ  მცდარ   პასუხს,   ასევე   ძირითად   კითხვაშიც  ჩავსვი   ნახაზი  თავისი პასუხით.

იმედია შემდგომ   მეტი ყურადღებით იქნები.