შეკითხვა:

შესაძლებელია თუ არა მოცემული დამუხული სხეულით მივიღოთ მოცემულზე გაცილებით დიდი მუხტი?

 

პასუხი:

 გაცილებით დიდი მუხტი? ...... 

-----------------------------------------

აი მადიანი კითხვა laugh

 გაცილებით დიდი მუხტი  კიარა და ოდნავადაც მეტ მუხტს ვერ მიიღებ. ამას კრძალავს მუხტის შენახვის კანონი.

---------------------------

ოლეგი გაბრიაძე             599 - 544-227....... This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........

მომზადება  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარების დისციპლინებში   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობის  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.