შეკითხვა:

​დაამტკიცეთ რომ რიცხვი \frac{5^{125}-1}{5^{25}-1} არ არის მარტივი

პასუხი:

სამწუხაროდ თქვენს შეკითხვას ფიზიკასთან არ აქვს კავშირი და ამიტომ მის გადაჭრას ჩვენს კითხვა-პასუხის ბლოკს ვერ დავუთმობთ.