შეკითხვა:

ნივთიერი წერტილი მოძრაობს OX ღერძის გასწვრივ 2მ/წმ მუდმივი აჩქარებით.იპოვეთ წერტილის მდებარეობა დაკვირვების დაწყებამდე 2წმ-ით ადრე,თუ საწყისი სიჩქარე 4მ/წმ-ია,საწყისი კოორდინატი კი 6მ-ია. ძალიან გთხოვთ დამეხმაროოთ <3 <3 წინასწარ მადლობა

პასუხი:

მოც:    ax = 2 მ/წმ2............   vox = 4 მ/წმ ........  xo= 6 მ

t = - 2 წმ ( დაკვირვების დაწყებიდან 2 წმ-ით ადრე-ო)

------------------------------------------------------------------------------------

x = ?

მოძრაობის განტოლების ზოგადი სახეა   x=xvoxt + axt2/2

შენი ამოცანისათვის ექნება სახე     x = 6 + 4t +t2

ჩასვი მონაცემები და გამოთვალე

----------------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე