შეკითხვა:

გამარჯობა დამეხმარეთ ამ ამოცანის ამოხსნაში.
ამოცანა:ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მის პარალელურად მიმართული ძალით, რომლის მოდული 200 ნიუტონია, თანაბრად ამოძრავებენ 80 კილოგრამი მასის ციგას. განსაზღვრეთ ხახუნის კოეფიციენტი.

პასუხი:

ასეთი მარტივი ამოცანები მრავლადაა განხილული ჩვენს საიტზე... დაათვალიერეთ წინა გვერდები....