შეკითხვა:

გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ.

25ნკ მუხტის (თითოეული) ორი ნაწილაკი, რომლებიც ერთმანეთიდან 24სმ-ითაა დაშორებული, ქმნის ელექტროსტატიკურ ველს. რა ძალით მოქმედებს ეს ველი 2ნკ, მუხტზე, რომელიც თითოეული მუხტისაგან 15სმ-ითაა დაშორებული, თუ ველის შემქმნელი მუხტები ერთნაირნიშნიანია? სხვადასხვანიშნიანია?

პასუხი:

ნინო!

ათვალიერე   წინა გვერდები....   ბევრი ამოცანაა ამოხსნილი   მსგავს თემაზე.........ამ კონკრეტულ ამოცანაში   საქმე უფრო მარტივადაცაა, რამეთუ   ძალის ვექტორებზე აგებული ფიგურა რომბია და შესაბამისად  შესაძლ;ებელია    ტრიგონომეტრიული   აპარატის   შემსუბუქება.

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.