Jean Frédéric Joliot-Curie (19 მარტი 1900 – 14 აგვისტო 1958), ფრანგი ფიზიკოსი, ირენ ჟოლიო-კიურის ქმარი, მასთან ერთად მიიღო ნობელის პრემია ქიმიაში ხელოვნური რადიაციის აღმოცენისთვის.