ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ

ჩაკეტილი (იზოლირებული) სისტემისთვის სხეულზე მოქმედი ყველა გარე ძალის მომენტის ვექტორი  არის ნულის ტოლი და

ანუ

ეს არის მოძრაობის რაოდენობის მომენტის მუდმივობის კანონი და ასე ფორმულირდება: თუ სისტემაზე მოქმედი ყველა ძალის ჯამური მომენტი სისტემის უძრავი ბრუნვის ღერძის მიმართ ნულის ტოლია, მაშინ ამ ღერძის მიმართ იმპულსის მომენტი არ იცვლება მოძრაობის პროცესში.