შეკითხვა:

ამოცანა მოძრაობის ფარდობითობაზე.... გრაფიკები....       ე. ბასიაშვილის კრებულიდან   1.132

პასუხი:

გრაფიკის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მეორე პირველის მიმართ მოძრაობს   X  ღერძის საწინააღმდეგოდ    8  მ/წმ სიჩქარით ......V(2-1)x = - 8 მ/წმ.   სიჩქარეთა შეკრების ფორმულით   V(2-დ)x = V(2-1)x  + V(1-დ)x  .....

 ა)  თუ  პირველი მოძრაობს   X  ღერძის  მიმართულებით   4 მ/წმ სიჩქარით ( V(1-დ)x = 4 მ/წმ )  მაშინ  V(2-დ)x  = - 8 + 4 = - 4 მ/წმ   და...

    ბ)  თუ  პირველი მოძრაობს   X  ღერძის საწინააღმდეგოდ   4 მ/წმ სიჩქარით ( V(1-დ)x = - 4 მ/წმ )  მაშინ  V(2-დ)x  = - 8 - 4 = - 12 მ/წმ.

შესაბამისად მოძრაობის სურათებს და გრაფიკებს  დედამიწასთან დაკავშირებულ სისტემაში ექნებათ სახე:

-----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის