\(\gamma =\frac{c_{p}}{c_{v}}=\frac{c_{v}+R}{c_{v}}=1+\frac{R}{c_{v}}\)      (1)

ნარევის შინაგანი ენერგია \(U=U_{1}+U_{2}=\nu _{1}\frac{RT}{\gamma _{1}-1}+\nu _{2}\frac{RT}{\gamma _{2}-1}\)         (2)

მეორესმხრივ \(U=\nu c_{v}T=\left ( \nu _{1}+ \nu _{1}\right )c_{v}T\)              (3)

(2) და (3) =>

\(c_{v}=\frac{\nu _{1}R\left (\gamma _{2}-1 \right )+\nu _{2}R\left (\gamma _{1}-1 \right )}{\nu _{1}\left (\gamma _{2}-1 \right )+\nu _{2}\left (\gamma _{1}-1 \right )}\)        (4)

ჩავსვათ (4) გამოსახულება (1)-ში, მივირებთ:

\(\gamma =\frac{\nu _{1}\gamma _{1}\left ( \gamma _{2}-1 \right )+\nu _{2}\gamma _{2}\left ( \gamma _{1}-1 \right )}{\nu _{1}\left ( \gamma _{2}-1 \right )+\nu _{2}\left ( \gamma _{12}-1 \right )}\)