(14,7) ამოცანიდან ვიცით, რომ

p=p_{0}e^{-\frac{Ct}{V}}\(</p>

<p>აქედან პირდაპირ მივიღებთ</p>

<p>\)t=\frac{V}{C}ln\frac{p_{0}}{p}=\frac{V}{C}ln\frac{1}{\eta }$</p>

<p> </p>
 <div style=