ჩავხაზოთ ცილინდრი სფეროში. ცილინდრის კედლები რომ არ შთანთქავდეს ენერგიას, მასზე დაცემული ენერგია ზუსტად ტოლი იქნებოდა ენერგიისა, რაც გაივლიდა სფეროს ცილინდრით მოჭიმულ სფერულ სარტყელში.

სფეროს რადიუსია

\(R_{s}=\sqrt{R^{2}+(\frac{h}{2})^{2}}\)

სფერული სარტყლის ფართობი

\(S_{s}=2\pi R_{s}h\)

ცილინდრის გვერდითა ზედაპირის ფართობი

\(S_{c}=2\pi Rh\)

სფერულ სარტყელში ნაკადი იქნება

\(\Phi _{s}=P\frac{S_{s}}{4\pi R_{s}^{2}}\)

მაშინ ცილინდრის კედლებზე დაცემული ნაკადი იქნება

\Phi _{c}=\frac{\Phi _{s}}{S_{c}} =\frac{P}{S_{c}}\frac{S_{s}}{4\pi R_{s}^{2}}=\frac{P}{2\pi Rh}\frac{2\pi R_{s}h}{4\pi R_{s}^{2}}=\frac{P}{4\pi RR_{s}}\(</p>

<p style=\Phi _{c}=\frac{P}{4\pi R\sqrt{R^{2}+(\frac{h}{2})^{2}}}\)</p>

<p style=