შეკითხვა:

გამარჯობათ ძალიან გთხოვთ ეს ამოცანა მაინც ამომიხსენით :( წინა ამოცანები უპასუხოდ დამიტოვეთ ამაზე მაინც ნუ დამტოვებთ მასე. ძალიან მჭირდება.  

რა მუშაობა სრულდება m=423კგ. მასის სხეულის 4 მეტრ სიმაღლეზე 2 წამში თანაბარაჩქარებულად ატანისას. g=10მ/წმ2

პასუხი:

თორნიკე! შენი ამოცანების უმრავლესობა ძალიან მარტივია.... ბევრ მათგანზე ან მის ანალოგიურებზე პასუხები უკვე გაცემული გვაქვს, საჭიროა წინა გვერდების დათვალიერება... და მთავარი:   ამ საიტით იმ შემთხვევაში უნდა ისარგებლო, თუ ფიზიკის სწავლა  გინდა და არა სხვის მიერ  ამოხსნილი დავალებების  გაუთვითცნობიერებლად  გადაწერა.

  რა მუშაობა სრულდება-ო .... შენი აზრით ვის(რის) მიერ შესრულებლ მუშაობაზეა საუბარი?................ ჰა მეთქი, ამოიღე ხმა...

როგორც ჩანს საუბარია რაიმე ამწევი ძალის  მუშაობაზე... სხეულს უნდა მოვდოთ ზემოთ მიმართული რაიმე   F  ძალა , რომელიც მეტი უნდა იყოს სიმძიმის ძალაზე, რათა სხეული ავიდეს ზემოთ აჩქარებული მოძრაობით.

და რისი ტოლია ძალის მუშაობა-ო?...   A = FH ...   (1).

  ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად     F - mg = ma      ----->>>> F = m(g+a)  ...(2)

აჩქარების დადგენა კი თავისმრივ შესაძლებელია  უსაწყისო სიჩქარით თანაბარაჩქარებული მოძრაობის კინემატიკის გამოყენებით (არ დაიბნე კაცო!  ... მაგრად დადექ!)   

H = at2/2  ---->>>> a = 2H/t2 ....    (3)

ჩასცვი (3) --->>>  (2)-ში .... შემდეგ  (2) --->>>  (1)-ში და ამოხსენი    A =  ???  ჯ

--------------------

რაიო?...   დაახლოებით  20 კჯ-ო?.....

ზუსტად დათვალე....

-----------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

-------------------------