ჩემი კაბინეტი

-განსაზღვრეთ დედამიწის მუხტი თუ ელექტრონული ველის დაძაბულობა მის ზედაპირთან 100ნ/კ-ის ტოლია, ჩათვალეთ, რომ დედამიწის რადიუსი 6000კმ-ია.

-თქვენი ამოცანა დაემატა ჩვენს საიტზე, ამოხსნილ ამოცანებში: http://physics.aidio.net/index.php?id=85.

კითხვის დასმა

-როგორ უნდა გამოვთვალო მერხევი სხეულის მაქსიმალური სიჩქარე თუ ამპლიტუდა 8 სმ-ია პერიოდი კი 6 წმ 

-ტემპერატურის გაზრდისას ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე როგორ იცვლება?

-რატომ ხდება ასე ,რომ მეტალებში ტემპერატურის გაზრდით იზრდება მისი კუთრი წინაღობა,ხოლო ნახევარგამტარების შემთხვევაში კი პირიქით ხდება?

-სიჩქარისა და აჩქარების გეგმილები როდის ითვლება დადებითდ და როდის  უარყოფითად,  კერძოდ თუ ზამბარა გამოყვანილია წონასწორობიდან  და ტვირთი გადახრილია მარცხნივ? 

ყველა კითხვა

<