ჩემი კაბინეტი

-განსაზღვრეთ დედამიწის მუხტი თუ ელექტრონული ველის დაძაბულობა მის ზედაპირთან 100ნ/კ-ის ტოლია, ჩათვალეთ, რომ დედამიწის რადიუსი 6000კმ-ია.

-თქვენი ამოცანა დაემატა ჩვენს საიტზე, ამოხსნილ ამოცანებში: http://physics.aidio.net/index.php?id=85.

კითხვის დასმა

-დიოდში მაქსიმალური დენის ძალა 50 მა -ია.რამდენი ელექტრონი ამოფრინდება კათოდიდან ყოველ წამში?

-მოგესალმებით უღრმესი პატივისცემით... მე ფიზიკა ყოველთვის მიტაცებდა.. მაგრამ რაღაც მიზეზებისდა გამო ვერ მოხერხდა რომ ფიზიკა მცოდნოდა.. თქვენთან მაქვს ერთი ფრიად საპასუხისმგებლო შეკითხვა და უღრმესი პატივისცემით  მინდა გკითხოთ: გვაქვს 4 ნათურა.. ეს 4 ნათურა არის გვერთით ოთახში.. და ჩამრთველები იმ ოთახშია სადაც მე ვარ.. ეხლა რა ხდება .. მოკლედ ვრთავთ ერთერთ ჩამრთველს და გვერდით ინთება ნატურა ოღონდ არ ვიცით რომელი... კითხვა არის შემდეგი : როგორ უნდა გავარკვიოთ რომელი ნათურა აინთო? (ყველა ჩამრთველი უნდა ჩავრთოთ და უნდა გავიგოთ როგორი თანმიმდევრობით აინთო ეს ნათურები)  ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ რადგან ეს შეკითხვა წყვეტს ჩემს ნიშანს ფიზიაში :))))

-1 კგ მასის სხეული აისროლეს შვეულად 10მ/წმ სიჩქარით.ნუ გაითვალისწინებთ ჰაერის წინააღმდეგობას და განსაზღვრეთ: ა) სხეულის პოტენციური ენერგია ტრაექტორიის უმაღლეს წერტილში. ბ) უდიდესი სიმაღლე, რომელსაც მიაღწევს სხეული. გ) სიჩქარის მოდული,რომლითაც სხეული ასროლის წერტილს ჩაუქროლებს.

-თქვენი აზრით, კიბეებზე არბენისას უფრო მეტ მუშაობას ასრულებთ,თუ ნელა ასვლისას? პასუხი დაასაბუთეთ.

ყველა კითხვა

<