ჩემი კაბინეტი

-განსაზღვრეთ დედამიწის მუხტი თუ ელექტრონული ველის დაძაბულობა მის ზედაპირთან 100ნ/კ-ის ტოლია, ჩათვალეთ, რომ დედამიწის რადიუსი 6000კმ-ია.

-თქვენი ამოცანა დაემატა ჩვენს საიტზე, ამოხსნილ ამოცანებში: http://physics.aidio.net/index.php?id=85.

კითხვის დასმა

-თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ რას იწვევს ერთი სახის ენერგიის შემცირებას ან რის ხარჯზე ხდება რომელიმე ენერგიის ზრდა? სად "ქრება" ენერგია როცა ის ნულის ტოლის ხდება ? მადლობთ წინასწარ !

-გემი მოძრაობს მდინარეში.იგი მოძრაობდა მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმარტულებით.როცა ის იყო ხიდის ქვეშ მის ერთ ერთ მგზავრს ჩაუვარდა ანკესი. გავიდა რა 30 წთ, მან შეამჩნია რომ დაკარგა ანკესი და უკან მობრუნდა. (ახლა მოძრაობს მდ.მიმ.) და დაეწია ანკესს ხიდიდან 5 კილომეტრში. იპოვეთ მდინარის დინების სიჩქარე. ეს ამოცანა ამოხსენით მდინარის სისტემაში და არა დედამიწის მიმართ. გთხოვთ დეტალურად ამიხსნათ.

-გთხოვთ ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება:(((  ამ ამოცანას ვერ ვხსნი. წერტილოვანი მუხტის ელექტრულიველის ორი წერტილის პოტენციალები ოთხჯერ განსხვავდება ერთმანეთისაგან.რამდენჯერ განსხვავდება ერტმანეტისაგან ველის დაძაბულობები ამ წერტილებში??? წინასწარ გიხდით დიდი მალობას!!!!!

-რას ეწოდება მექანიკური ენერგია?

ყველა კითხვა

<