ჩემი კაბინეტი

-სატვირთო ავტომობილის მოძრაობა აღიწერება x=-360+10t განტოლებით, ამავე გზატკეცილზე ქვეითის მოძრაობა კი x=-2t განტოლებით. რა სიჩქარით მოძრაობენ ისინი? სად და როდის შეხვდებიან ერთმანეთს?

-თანაბარი მოძრაობის თანაბარი წრფივი მოძრაობისას x კოორდინატის დამოკიდებულება t დროზე შემდეგი განტოლებით აღიწერება: x=x_{0}+vt, ამიტომ სატვირთო მანქანის სიჩქარე იქნება 10მ/წმ, ხოლო ქვეითის - 2მ/წმ, ოღონდ სატვირთოს საწინააღმდეგო მიმართულებით, რადგან ორიანის წინ "-" წერია. ისინი ერთმანეთს მაშინ შეხვდებიან, როდესაც მათი კოორდინატები გაუტოლდება ერთმანეთს, ანუ:

-360+10t=-2t\Rightarrow 12t=360\Rightarrow t=30(წმ),

ესეიგი როდესა  მათი კოორდინატი იქნება -60-ის ტოლი.

კითხვის დასმა

-გამარჯობათ.მე ვარ აბიტურიენტი,და ვემზადები საატესტატო გამოცდებისთვის.მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვეა.მოცმულია 5 კგ შაქარი, რომლის მოცულობაა 500 სმ3.უნდა ვიპოვოთ სიმკვრივე.ეს პირველი ამოცანაა. თუ მიპასუხებთ გამოგიგზავნით სხვა შეკითხვებსაც. გთხოვთ დამეხმაროთ.

-რომელია მართებული მტკიცება?

ა) თანაბარწრფივი მოძრაობის სიჩქარე მუდმივია
ბ) თანაბარწრფივი მოძრაობის სიჩქარე არ არის მუდმივი
გ) ნებისმიერი წრფივი მოძრაობის სიჩქარე მუდმივია
დ) თანაბარწრფივი მოძრაობის აჩქარება არ არის ნული

-რატომ წარმოიქმნება ორპირი, როდესაც სახლში ორი ფანჯარაა ღია?

-სხეულმა მთელი გზის გასავლელად საჭირო დროის ნახევარი იმოძრავა 16 მ/წმ სიჩქარით. რა სიჩქარით უმოძრავია დარჩენილი დროის განმავლობაში, თუ მოძრაობის საშუალო სიჩქარე იყო 18 მ/წმ.

ყველა კითხვა

<