ჩემი კაბინეტი

-სატვირთო ავტომობილის მოძრაობა აღიწერება x=-360+10t განტოლებით, ამავე გზატკეცილზე ქვეითის მოძრაობა კი x=-2t განტოლებით. რა სიჩქარით მოძრაობენ ისინი? სად და როდის შეხვდებიან ერთმანეთს?

-თანაბარი მოძრაობის თანაბარი წრფივი მოძრაობისას x კოორდინატის დამოკიდებულება t დროზე შემდეგი განტოლებით აღიწერება: x=x_{0}+vt, ამიტომ სატვირთო მანქანის სიჩქარე იქნება 10მ/წმ, ხოლო ქვეითის - 2მ/წმ, ოღონდ სატვირთოს საწინააღმდეგო მიმართულებით, რადგან ორიანის წინ "-" წერია. ისინი ერთმანეთს მაშინ შეხვდებიან, როდესაც მათი კოორდინატები გაუტოლდება ერთმანეთს, ანუ:

-360+10t=-2t\Rightarrow 12t=360\Rightarrow t=30(წმ),

ესეიგი როდესა  მათი კოორდინატი იქნება -60-ის ტოლი.

კითხვის დასმა

-გამარჯობა, მაინტერესებს ვენერას ტრანზიტი საქართველოს ნებისმიერი ადგილიდან გამოჩნდება კარგად? და რა დროს იქნება?

-გამარჯობათ, მაინტერესებს თუ სხეულის სიჩქარე მცირდება 3-ჯერ მაშინ მისი იმპულსი 

ა)მცირდება \sqrt{3}-ჯერ

ბ)მცირდება 3\sqrt{3}-ჯერ

გ) მცირდება 3-ჯერ

დ)მცირდება 9-ჯერ

-გთხოვთ გამარკვიოთ საშუალო სიჩქარის გამოთვლაში. 

-სიჩქარისა და აჩქარების გეგმილები როდის ითვლება დადებითდ და როდის  უარყოფითად,  კერძოდ თუ ზამბარა გამოყვანილია წონასწორობიდან  და ტვირთი გადახრილია მარცხნივ? 

ყველა კითხვა

<