ჩემი კაბინეტი

-სატვირთო ავტომობილის მოძრაობა აღიწერება x=-360+10t განტოლებით, ამავე გზატკეცილზე ქვეითის მოძრაობა კი x=-2t განტოლებით. რა სიჩქარით მოძრაობენ ისინი? სად და როდის შეხვდებიან ერთმანეთს?

-თანაბარი მოძრაობის თანაბარი წრფივი მოძრაობისას x კოორდინატის დამოკიდებულება t დროზე შემდეგი განტოლებით აღიწერება: x=x_{0}+vt, ამიტომ სატვირთო მანქანის სიჩქარე იქნება 10მ/წმ, ხოლო ქვეითის - 2მ/წმ, ოღონდ სატვირთოს საწინააღმდეგო მიმართულებით, რადგან ორიანის წინ "-" წერია. ისინი ერთმანეთს მაშინ შეხვდებიან, როდესაც მათი კოორდინატები გაუტოლდება ერთმანეთს, ანუ:

-360+10t=-2t\Rightarrow 12t=360\Rightarrow t=30(წმ),

ესეიგი როდესა  მათი კოორდინატი იქნება -60-ის ტოლი.

კითხვის დასმა

-გამარჯობათ, ერთი ასეთი შეკეთხვა მაქვს: ხანდახან ცაზე ჩანს ორი მზე, ერთმანეთის გვერდით. არ დავკირვებულვარ რა კანონზომიერებით ჩნდება იგი, მაგრამ ვთვლი რომ ალბათ ოპტიკური მირაჟია. თუ შეგიძლიათ განმიმარტეთ რაშია საქმე?

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

-რა შეიძლება იყოს ვარსკვლავთ შორის სივრცეში ატომთა იონიზაციის მიზეზი?

-სხეულმა მთელი გზის გასავლელად საჭირო დროის ნახევარი იმოძრავა 16 მ/წმ სიჩქარით. რა სიჩქარით უმოძრავია დარჩენილი დროის განმავლობაში, თუ მოძრაობის საშუალო სიჩქარე იყო 18 მ/წმ.

ყველა კითხვა

<