ჩემი კაბინეტი

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

- ვიმსჯელოთ გამორიცხვის მეთოდით. განვიხილოთ ა) შემთხვევა, ნიუტონი განმარტების თანახმად ძალის ერთეულია. ნიუტონის მეორე კანონით, ძალა არის მასისა აჩქარების ნამრავლი. მასა იზომება როგორც კგ-ებში ასევე გრამებშიც, ხოლო აჩქარება შეიძლება იყოს როგორც მ/წმ2 ასევე სმ/წმ2 იც. ამიტომ ბ) და გ)-ც ძალის ერთეულებია. დარჩა გ) კგ.მ/წმ.

კითხვის დასმა

-ტემპერატურის გაზრდისას ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე როგორ იცვლება?

-გთხოვთ თანმიმდევრობით მითხრათ სპექტრის ფერები

-1) 800მ/წმ სიჩქარით მოძრავი 9გ მასის მქონე ტყვია ხვდება ფიცარს და რაღაც სიღრმეზე ჩერდება.გამოთვალე,რა მუშაობა შეასრულა ტყვიამ ხახუნის ძალის დაძლევაზე.

2) ამწეს,რომელიც 2კვტ სიმძლავრის ელექტროძრავას მოჰყავს მოძრაობაში, 0.9 ტ ლითონის კონსტრუქცია 100მ სიმაღლეზე 10წთ-ში ააქვს.გამოთვალე ელექტროძრავას მქკ(მარგი ქმედების კოეფიციენტი)

3) დახრილი სიბრტყის დახმარებით ტვირთის 2,4მ სიმაღლეზე ასატანად 3600ჯ მუშაობა შეასრულეს.განსაზღვრეთ ტვირთის წონა,თუ დახრილი სიბრტყის მქკ 40%-ია.

ძალიან,ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ, წინასწარ მადლობა.

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

ყველა კითხვა

<