შეკითხვა:

გამარჯობათ ბატონო ოლეგ,

30 გრადუსიანი კუთხით დახრილ სიბრტყეზე თანაბრად ააქვთ 0,4 კგ მასის ძელაკი მასზე გამობმული თოკით, განსაზღვრეთ თოკის დაჭიმულობის ძალა, თუ სიბრტყესთან ხახუნის კოეფიციენტი 0,6 ია ხოლო აი მეორე შემთხვევაში თანაბრად ჩამოაქვთ 0,4 კგ მასის ძელაკი მასზე გამობმული თოკით რომელიც სიბრტყის პარალელურია და თოკის დაჭიმულობა გვაინტერესებს 

გთხოვთ ორივე შემთხვევა განიხილეთ ძალიან მჭირდება 

პასუხი:

-------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 ogabriadze@gmail.com.........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის