შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

გამოთვალეთ ძაბვა ელექტრონულ-სხივური მილაკის კათოდსა და ანოდს შორის,თუ ელექტრონის ენერგია 8\cdot   ჯოულია.
ვტ სიმძლავრის ელექტრული გამათბობელი ჩაუშვეს გამჭვირვალე კალორიმეტრში,რომელშიც  გ წყალი ასხია . წუთში წყალი გათბა -ით.ენერგიის რა   ნაწილი გაატარა კალორიმეტრმა?
რა მუშაობა შესრულდება ტუმბოს დგუშის ერთი სვლისას , თუ წნევა მასზე 100კპა-ია ? დგუშის ფართობია 100სმ2 ,სვლა კი- 40 სმ..როგორ ამოიხსნება რომელი ფორმულები უნდა გამოვიყენო?
სხეულმა მთელი გზის გასავლელად საჭირო დროის ნახევარი იმოძრავა 16 მ/წმ სიჩქარით. რა სიჩქარით უმოძრავია დარჩენილი დროის განმავლობაში, თუ მოძრაობის საშუალო სიჩქარე იყო 18 მ/წმ.
განსაზღვრეთ 36 ნკ მუხტის ველის დაძაბულობა მისგან 18 სმით დაშორებულ წერტილში
იპოვეთ მერხევი სხეულის მაქსიმალური სიჩქარე თუ ამპლიტუდა 8 სმ-ია პერიოდი კი 6 წმ.
განსაზღვრეთ დედამიწის მუხტი თუ ელექტრონული ველის დაძაბულობა მის ზედაპირთან 100ნ/კ-ის ტოლია, ჩათვალეთ, რომ დედამიწის რადიუსი 6000კმ-ია.
გამარჯობათ, ერთი ასეთი შეკეთხვა მაქვს: ხანდახან ცაზე ჩანს ორი მზე, ერთმანეთის გვერდით. არ დავკირვებულვარ რა კანონზომიერებით ჩნდება იგი, მაგრამ ვთვლი რომ ალბათ ოპტიკური მირაჟია. თუ შეგიძლიათ განმიმარტეთ რაშია საქმე?
გამარჯობათ, რატომ არის მოწმენდილი ცა ლურჯი, ხოლო მზე ჰორიზონტთან წითელი?
რატომ იღუნება ასანთის ღერი წვისას?
გამარჯობათ, რამდენიმე კითხვა მაქვს ცისარტყელასთან დაკავშირებით: 1) როგორ წარმოიქმნება ცისარტყელა? 2) რა იწვევს, ხანდახან მეორე ანუ დამატებითი ცისარტყელის გამოჩენას ცაზე? 3) რატომ აქვს ცისარტყელას რკალის ფორმა?
რატომ აქვს თოვლის ფიფქს ექვსკუთხედის ან ექვსკუთხა ვარსკვლავის ფორმა?
რატომ წარმოიქმნება ორპირი, როდესაც სახლში ორი ფანჯარაა ღია?
გთხოვთ თანმიმდევრობით მითხრათ სპექტრის ფერები
ასტრონომიას ან ასტროფიზიკას თუ შევეხებით საერთოდ? მაინც ფიზიკის ნაწილებია ეგეც...
რა შეიძლება იყოს ვარსკვლავთ შორის სივრცეში ატომთა იონიზაციის მიზეზი?
ძალიან გთხოვთ,იქნებ მითხრათ სიტყვა ,,პლაზმა''  სიტყვა-სიტყვით რას ნიშნავს?
სინათლის მოქმედებით რატომ იცვლება ნახევარგამტარის წინაღობა,მეტალის კი პრაქტიკულად უცვლელი რჩება?
გამარჯობა, მაინტერესებს ვენერას ტრანზიტი საქართველოს ნებისმიერი ადგილიდან გამოჩნდება კარგად? და რა დროს იქნება?
რაზეა დამოკიდებული ნაჯერობის დენი აირში:მოდებულ ძაბვაზე თუ იონიზატორის მოქმედებაზე?