შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

ძალიან დიდი ბოდიში,მაგრამ ვერ ვპოულობ ჩემ მიერ დასმულ კითხვას :((
გამოთვალეთ ერთი აირის მოცულობა ნორმალურ პირობებში, დამეხმარეთ . რამეე მაგალითი მითხარით
ამ ამოცანის პასუხი რა იქნება? მე 1,5-ს ვღებულობ და რომ ვამოწმებ 15-ია სწორიო მუშამ 60 კგ მასის ტვირთი 10 წთ–ში აიტანა 15 მ სიმაღლეზე. რა საშუალო სიმძლავრე განავითარა მუშამ ამ დროს? 1,5 ვტ 15 ვტ 150 ვტ 900 ვტ
​დაამტკიცეთ რომ რიცხვი  არ არის მარტივი
როგორ გამოთვალეს მეცნიერებმა რამდენია დედამიწის მასა?
აუ გეხვეწებით ვინმე აქ თუ ხართ დამეხმარეთ რაა :S მოძრაობის ფარდობითობა და ფარდობითი სიჩქარის წესები მინდა გთხოვთ :X
გამარჯობათ. გავიგე რომ ეს საიტი მუშაობს, მაგრამ ჩესმ წინა კითხვაზე პასუხი არ მიმიღია.გეხვეწებით მიპასუხეთ. სხვა ბევრი ამოცანა მაქ გაუგებარი. მასწავლებელთან სიარულს ვერ ვახერხებთ და გთხოვთ თქვენ გამიწიეთ მასწავლებლობა!!!!!!!!!!
რას ეწოდება მექანიკური ენერგია?
რაზეა დამოკიდებული სრიალის ხახუნის ძალის მაქსიმალური მნიშვნელობა?
განსაზღვრეთ ველის მუშაობა ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე, როცა მუხტი საწყის წერტილში ბრუნდება.
ტემპერატურის გაზრდისას ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე როგორ იცვლება?
ცენტრისკენული აჩქარების მოდულის გამოთვლისას  , და - სგან შედგენილი სამკუთხედი სამკუთხედის მსგავსიაო რადგან ტოლფერდა არისო და შემდეგ მსგავსების თვისებიდანო   ქორდა შეცვალეს რკალით და ამიტომომ . ეს მომენტი ვერ გავიგე. ანუ საბოლოოდ საიდან ღებულობენ  .  
მცირე ზომის ბურთი, რომელსაც ვერტიკალური მიმართულებით  სიჩქარე გააჩნია, იწყებს მოძრაობას ორ პარალელურ კედელს შორის სივრცეში. რამდენჯერ მოხვდება ბურთი კედელს მიწაზე დავარდნამდე? კედლებს შორის მანზილია , მათი სიმაღლეა . . ბურთის კედელთან დაჯახება ჩათვალეთ აბსოლიტურად დრეკადად.
სურათზე გამოსახულ სისტემაში ხახუნი არსად არ არის. რა მუდმივი, ჰორიზონტალური ძალა უნდა მოვდოთ  მასის სხეულს, იმისთვის რომ  მასის სხეულის მიმართ  და  მასის სხეულები უძრავი იყოს? რა აჩქარებით დაიწყებს ამ შემთხვევაში მთელი სისტემა მოძრაობას? თოკი უჭიმვადია და არ აქვს მასა, მასა არ აქვს ჭოჭონაქსაც და ხახუნის ძალა ჭოჭონაქსა და თოკს შორის 0-ის ტოლია.
წვიმის წვეთს  რაოდენობით ზედმეტი ელექტრონი რომ ჰქონდეს, რამდენით შემცირდრება მისი აჩქარება, თუ წვიმის წვეთის მოცულობაა  ხოლო დედამიწის ელ.ველის დაძაბულობაა .
ელექტრული ველის დაძაბულობის რა მნიშვნელობისას დაიწყება წყალბადში თავისთავადი განმუხტვა,თუ თავისუფალი განარბენის საშუალო სიგრძე 5მკმ-ა, ხოლო მოლეკულების იონიზაციის ენერგია ჯ-ია..რა სიჩქარე ექნება ელექტრონს წყალბადის ატომთან შეჯახებისას?
რამდენი ელექტრონი ამოიტყორცნება დიოდის კათოდიდან ყოველ წამში,თუ მაქსიმალური ანოდური დენის ძალა 40 ამპერის ტოლია?
რა აჩქარებით მოძრაობს ელექტრონი რადიომილაკში,თუ კათოდთან მისი სიჩქარე ნულის ტოლია,ანოდთან კი 300000 მ/წმ?რა დროში მიაღწევს ელექტრონი ანოდამდე,თუ კათოდსა ანოდს შორის მანძილი 1 სმ-ია?
ვერტიკალურად ზევით ასროლილი  მასის სხეულის მაქსიმალური ასვლის სიმაღლეა . რისი ტოლია მისი კინეტიკური ენერგია  სიმაღლეზე?
ფოტორეზისტორი, რომლის წინაღობა სიბნელეში 25 კომია.მიმდევრობით ჩართეს 5 კომი წინაღობის რეზისტორთან.როდესაც ფოტორეზისტორი გაანათეს, წრედში დენის ძალა 4-ჯერ გაიზარდა (ძაბვის შეუცვლელად ).როგორ შეიცვალა ფოტორეზისტორის წინაღობა?