შეკითხვა:

ელექტროლიზის დროს ელექტროლიტურ აბაზანაში 10 წთ-ში გამოიყო 0.67 გ ვერცხლი.აბაზანასთან მიმდევრობით შეერთებულმა  ამპერმეტრმა უჩვენა 0,9ა. სწორია თუ არა ამპერმატრის ჩვენება?

პასუხი:

მოცემულია: t=10 წთ=600წმ. m=0,67გ=0,67\cdot 10^{-3}კგ, k_{Ag}=1,1180\cdot 10^{-6}კგ/კ. უნდა ვიპოვოთ: I.

როგორც ვიცით: m=k_{Ag}It\Rightarrow I=\frac{m}{k_{Ag}t}=\frac{0,67\cdot 10^{-3}}{600\cdot 1,1180\cdot 10^{-6}}\approx 0,99 ა